Läs bibeltext

Joh 15:1
Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren.
Joh 15:2
Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.
Joh 15:3
Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er.
Joh 15:4
Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig.
Joh 15:5
Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.
Joh 15:6
Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp.
Joh 15:7
Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det.
Joh 15:8
Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.
Joh 15:9
Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.
Joh 15:10
Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.
Joh 15:11
Detta har jag sagt er för att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig.