Läs bibeltext

Joh 15:12
Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.
Joh 15:13
Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.
Joh 15:14
Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er.
Joh 15:15
Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader.
Joh 15:16
Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.
Joh 15:17
Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra.
Joh 15:18
Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er.
Joh 15:19
Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.
Joh 15:20
Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert.
Joh 15:21
Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.
Joh 15:22
Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd.