Läs bibeltext

Joh 15:18
Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er.
Joh 15:19
Om ni tillhörde världen skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen, och därför hatar världen er.
Joh 15:20
Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig kommer de också att förfölja er. Har de bevarat mitt ord kommer de också att bevara ert.
Joh 15:21
Men allt detta skall de göra med er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig.
Joh 15:22
Om jag inte hade kommit och talat till dem skulle de vara utan synd. Nu har de ingen ursäkt för sin synd.
Joh 15:23
Den som hatar mig hatar också min fader.
Joh 15:24
Hade jag inte gjort sådana gärningar bland dem som ingen annan gjort, skulle de vara utan synd. Nu har de sett dem, och de hatar både mig och min fader.
Joh 15:25
Men ordet som står skrivet i deras lag skulle uppfyllas: De har hatat mig utan grund.
Joh 15:26
  När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.
Joh 15:27
Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Joh 16:1
  Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall.