Läs bibeltext

Joh 15:26
  När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.
Joh 15:27
Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Joh 16:1
  Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall.
Joh 16:2
De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.
Joh 16:3
Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig.
Joh 16:4
Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.
Joh 16:4
Jag sade er det inte från början, eftersom jag var hos er.
Joh 16:5
Men nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du?
Joh 16:6
utan det jag har sagt er fyller era hjärtan med sorg.
Joh 16:7
Men jag säger er sanningen: det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går skall jag sända honom till er,
Joh 16:8
och när han kommer skall han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är.