Läs bibeltext

Joh 16:20
Sannerligen, jag säger er: ni kommer att gråta och klaga, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.
Joh 16:21
När en kvinna skall föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen.
Joh 16:22
Nu har också ni det svårt. Men jag skall se er igen, och då skall ni glädjas, och ingen skall ta er glädje ifrån er.
Joh 16:23
Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.
Joh 16:24
Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Joh 16:25
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern.
Joh 16:26
Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er,
Joh 16:27
ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud.
Joh 16:28
Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern."
Joh 16:29
Lärjungarna sade: "Nu talar du med klara ord och inte i bilder.
Joh 16:30
Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud."