Läs bibeltext

Joh 16:23
Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen, jag säger er: vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er.
Joh 16:24
Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be, och ni skall få, så att er glädje blir fullkomlig.
Joh 16:25
Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre skall tala i bilder utan med klara ord låter er veta allt om Fadern.
Joh 16:26
Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er,
Joh 16:27
ty Fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud.
Joh 16:28
Jag kom från Fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till Fadern."
Joh 16:29
Lärjungarna sade: "Nu talar du med klara ord och inte i bilder.
Joh 16:30
Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud."
Joh 16:31
Jesus svarade: "Nu tror ni.
Joh 16:32
Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig.
Joh 16:33
Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen."