Läs bibeltext

Joh 16:29
Lärjungarna sade: "Nu talar du med klara ord och inte i bilder.
Joh 16:30
Nu vet vi att du vet allt, du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud."
Joh 16:31
Jesus svarade: "Nu tror ni.
Joh 16:32
Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig.
Joh 16:33
Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen."
Joh 17:1
Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig;
Joh 17:2
du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.
Joh 17:3
Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
Joh 17:4
Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.
Joh 17:5
Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.
Joh 17:6
  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord.