Läs bibeltext

Joh 17:1
Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: "Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig;
Joh 17:2
du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom.
Joh 17:3
Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus.
Joh 17:4
Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.
Joh 17:5
Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.
Joh 17:6
  Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina, och du gav dem åt mig, och de har bevarat ditt ord.
Joh 17:7
Nu förstår de att allt som du har gett mig kommer från dig.
Joh 17:8
Orden du gav mig har jag gett dem, och de har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig, och de har trott på att du har sänt mig.
Joh 17:9
  Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Joh 17:10
Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt, och jag har förhärligats genom dem.
Joh 17:11
Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.