Läs bibeltext

Joh 17:11
Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen och jag kommer till dig. Helige fader, bevara dem i ditt namn, det som du har gett mig, så att de blir ett, liksom vi är ett.
Joh 17:12
Medan jag var hos dem bevarade jag dem i ditt namn, som du har gett mig. Och jag skyddade dem, och ingen av dem gick under utom undergångens man, ty skriften skulle uppfyllas.
Joh 17:13
Nu kommer jag till dig, men detta säger jag medan jag är i världen, för att de skall få min glädje helt och fullt.
Joh 17:14
  Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen, liksom inte heller jag tillhör världen.
Joh 17:15
Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.
Joh 17:16
De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen.
Joh 17:17
Helga dem genom sanningen; ditt ord är sanning.
Joh 17:18
Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen,
Joh 17:19
och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen.
Joh 17:20
  Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig.
Joh 17:21
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.