Läs bibeltext

Joh 17:20
  Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig.
Joh 17:21
Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig.
Joh 17:22
Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett,
Joh 17:23
jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.
Joh 17:24
  Fader, jag vill att de som du har gett mig skall vara med mig där jag är, för att de skall få se min härlighet, den som du har gett mig, eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse.
Joh 17:25
Rättfärdige fader, världen känner dig inte, men jag känner dig, och de har förstått att du har sänt mig.
Joh 17:26
Jag har gjort ditt namn känt för dem och skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem, och jag i dem."
Joh 18:1
När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i.
Joh 18:2
Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen, eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där.
Joh 18:3
Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen.
Joh 18:4
Jesus, som visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: "Vem söker ni?"