Läs bibeltext

Joh 18:1
När Jesus hade sagt detta gick han tillsammans med sina lärjungar ut till andra sidan av Kidrondalen. Där låg en trädgård som han och lärjungarna gick in i.
Joh 18:2
Också Judas, han som förrådde honom, kände till platsen, eftersom Jesus och hans lärjungar ofta hade samlats där.
Joh 18:3
Judas tog med sig vaktstyrkan och folk från översteprästerna och fariseerna, och de kom dit med lyktor, facklor och vapen.
Joh 18:4
Jesus, som visste om allt som väntade honom, gick ut till dem och frågade: "Vem söker ni?"
Joh 18:5
De svarade: "Jesus från Nasaret." Han sade: "Det är jag." Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom.
Joh 18:6
När Jesus nu sade: "Det är jag" vek de tillbaka och föll till marken.
Joh 18:7
Han frågade dem igen: "Vem söker ni?" och när de svarade: "Jesus från Nasaret"
Joh 18:8
sade han: "Jag har ju sagt er att det är jag. Om det är mig ni söker, så låt de andra gå."
Joh 18:9
Ty det som han hade sagt skulle uppfyllas: "Av dem som du har gett mig har jag inte låtit någon gå förlorad."
Joh 18:10
Men Simon Petrus, som hade ett svärd med sig, drog det och slog till mot översteprästens tjänare och högg av honom högra örat; tjänaren hette Malkos.
Joh 18:11
Jesus sade då till Petrus: "Stick svärdet i skidan. Skulle jag inte dricka den bägare som Fadern har räckt mig?"