Läs bibeltext

Apg 1:15
  En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna - omkring 120 personer var samlade - och sade:
Apg 1:16
"Mina bröder, de ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden lät David säga om Judas, han som blev vägvisare åt dem som grep Jesus.
Apg 1:17
Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi.
Apg 1:18
Med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord. Men där föll han framstupa, och buken sprack så att alla inälvorna rann ut.
Apg 1:19
Det blev känt för alla i Jerusalem, och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga Blodsåkern.
Apg 1:20
I Psaltaren står det: Må hans boplats läggas öde, ingen skall bo där, och: Må hans ämbete övergå till någon annan.
Apg 1:21
  Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela den tid då herren Jesus kom och gick ibland oss,
Apg 1:22
från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss - någon av dem skall vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse."
Apg 1:23
  Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias.
Apg 1:24
Och man bad: "Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt
Apg 1:25
till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma."