Läs bibeltext

Apg 1:23
  Två blev föreslagna, Josef Barsabbas, som kallades Justus, och Mattias.
Apg 1:24
Och man bad: "Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa båda du har utvalt
Apg 1:25
till denna tjänst som apostel efter Judas, som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma."
Apg 1:26
Så kastade de lott, och lotten föll på Mattias, och han upptogs som den tolfte bland apostlarna.
Apg 2:1
När pingstdagen kom var de alla församlade.
Apg 2:2
Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt.
Apg 2:3
De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem.
Apg 2:4
Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål, med de ord som Anden ingav dem.
Apg 2:5
  I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen.
Apg 2:6
När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas.
Apg 2:7
Utom sig av förvåning sade de: "Men är de inte galileer allesammans, dessa som talar?