Läs bibeltext

Apg 2:12
I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: "Vad betyder detta?"
Apg 2:13
Men andra gjorde sig lustiga och sade: "De har druckit sig fulla på halvjäst vin."
Apg 2:14
Då steg Petrus fram med de elva andra och tog till orda och talade till dem: "Judar, ja alla ni som bor i Jerusalem, detta skall ni veta, lyssna till mina ord.
Apg 2:15
Det är inte som ni tror, att de här männen är berusade, det är ju bara morgon.
Apg 2:16
Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel:
Apg 2:17
Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar skall profetera, era unga män skall se syner och era gamla män ha drömmar.
Apg 2:18
Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta min ande, och de skall profetera.
Apg 2:19
Jag skall låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod och eld och moln av rök.
Apg 2:20
Solen skall vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande.
Apg 2:21
Men var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad.
Apg 2:22
  Israeliter, lyssna på mina ord: Jesus från Nasaret, en man vars uppdrag Gud bekräftade inför er genom att låta honom utföra kraftgärningar och under och tecken mitt ibland er, som ni själva vet,