Läs bibeltext

Apg 2:42
Och de deltog troget i apostlarnas undervisning och den inbördes hjälpen, i brödbrytandet och bönerna.
Apg 2:43
  Alla människor bävade: många under och tecken gjordes genom apostlarna.
Apg 2:44
De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt.
Apg 2:45
De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla, efter vars och ens behov.
Apg 2:46
De höll samman och möttes varje dag troget i templet, och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, uppriktig glädje.
Apg 2:47
De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem.
Apg 3:1
Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen.
Apg 3:2
Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet.
Apg 3:3
När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en allmosa.
Apg 3:4
De fäste blicken på honom, och Petrus sade: "Se på oss!"
Apg 3:5
Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem.