Läs bibeltext

Apg 3:17
  Nu vet jag, mina bröder, att ni handlade av okunnighet, ni liksom era ledare.
Apg 3:18
Men på så sätt har Gud låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter: att hans Messias skulle lida.
Apg 3:19
Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade.
Apg 3:20
Då skall den tid komma från Herren då vi får vila ut, och han skall sända er den Messias som han har bestämt, Jesus,
Apg 3:21
fast himlen måste behålla honom till den dag då allt det blir upprättat som Gud har förkunnat genom sina heliga profeter från tidens början.
Apg 3:22
Mose sade: En profet lik mig skall Herren, er Gud, låta stå upp ur era bröders led. Lyssna till honom och gör allt vad han säger er.
Apg 3:23
Var och en som inte lyssnar till den profeten skall utrotas ur folket.
Apg 3:24
Sedan har alla profeter som har uppträtt, från Samuel och framåt, talat om dessa dagar.
Apg 3:25
Ni är söner till profeterna och har ärvt det förbund som Gud slöt med era fäder när han sade till Abraham: Genom dina ättlingar skall alla släkten på jorden bli välsignade.
Apg 3:26
Det var i första hand för er som Gud lät sin tjänare uppstå, och han har sänt honom för att välsigna er genom att förmå er alla att lämna ondskans väg."
Apg 4:1
Medan de talade till folket överraskades de av prästerna, tempelkommendanten och saddukeerna,