Läs bibeltext

Apg 4:8
Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem: "Ni äldste och folkets ledare,
Apg 4:9
när ni i dag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad,
Apg 4:10
då skall ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom nasarén Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda står den här mannen frisk framför er.
Apg 4:11
Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare men blev till en hörnsten.
Apg 4:12
Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss."
Apg 4:13
  När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att båda var enkla och olärda män, förvånade de sig. De kände igen dem som följeslagare till Jesus,
Apg 4:14
och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa.
Apg 4:15
De befallde dem att vänta utanför rådet och överlade sedan med varandra.
Apg 4:16
"Vad skall vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem är uppenbart för hela Jerusalem, och vi kan inte förneka det.
Apg 4:17
Men för att ryktet inte skall spridas ännu mer bland folket måste vi varna dem för att hädanefter tala till någon i det namnet."
Apg 4:18
  De kallade in dem och sade åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn.