Läs bibeltext

Apg 4:35
och lade ner den vid apostlarnas fötter, och man delade ut åt var och en efter hans behov.
Apg 4:36
Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga Tröstens son,
Apg 4:37
sålde också han en åker han ägde och kom och lade ner pengarna framför apostlarna.
Apg 5:1
En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Sapfeira en egendom.
Apg 5:2
Med hustruns vetskap tog han undan en del av köpesumman och kom och lade ner resten framför apostlarna.
Apg 5:3
Då sade Petrus: "Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta, så att du försöker lura den heliga anden och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord?
Apg 5:4
Var den inte din så länge du ägde den, och förfogade du inte över pengarna när den var såld? Hur kunde du komma på tanken att göra så? Det är inte människor du har försökt lura, utan Gud."
Apg 5:5
Vid de orden föll Ananias död ner, och alla som hörde på greps av stor fruktan.
Apg 5:6
De yngre männen svepte honom, bar bort honom och begravde honom.
Apg 5:7
  Omkring tre timmar senare kom hans hustru dit utan att veta vad som hade hänt.
Apg 5:8
Petrus vände sig till henne: "Säg mig, var det allt ni fick för jorden?" - "Ja, det var allt", svarade hon.