Läs bibeltext

Apg 5:12
Genom apostlarna skedde många tecken och under bland folket. Alla de troende höll samman och brukade mötas i Salomos pelarhall.
Apg 5:13
Ingen annan vågade ansluta sig till dem, men folket satte dem högt, och mer än så:
Apg 5:14
män och kvinnor i stort antal kom till tro på Herren.
Apg 5:15
Man bar ut sina sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att när Petrus gick förbi åtminstone hans skugga skulle falla på någon av dem.
Apg 5:16
Också från orterna kring Jerusalem kom stora skaror som förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar, och alla blev botade.
Apg 5:17
Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukeernas parti. Upptända av trosnit
Apg 5:18
grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet.
Apg 5:19
Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade:
Apg 5:20
"Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv."
Apg 5:21
De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. När översteprästen och hans närmaste män kom dit kallade de samman rådet, alltså hela den beslutande församlingen i Israel, och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna.
Apg 5:22
Men när tjänarna kom dit kunde de inte finna dem där utan vände tillbaka och rapporterade: