Läs bibeltext

Apg 5:17
Då ingrep översteprästen och alla hans närmaste män, det vill säga saddukeernas parti. Upptända av trosnit
Apg 5:18
grep de apostlarna och satte dem i stadshäktet.
Apg 5:19
Men på natten öppnade en ängel från Herren fängelsets dörrar och förde ut apostlarna och sade:
Apg 5:20
"Gå och ställ er i templet och låt folket höra allt om detta nya liv."
Apg 5:21
De lydde och gick tidigt på morgonen till templet och undervisade. När översteprästen och hans närmaste män kom dit kallade de samman rådet, alltså hela den beslutande församlingen i Israel, och skickade sedan bud till fängelset för att hämta apostlarna.
Apg 5:22
Men när tjänarna kom dit kunde de inte finna dem där utan vände tillbaka och rapporterade:
Apg 5:23
"Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid sina dörrar, men när vi öppnade fann vi ingen där inne."
Apg 5:24
När tempelkommendanten och översteprästerna fick höra detta kunde de inte begripa vad som hade hänt med fångarna.
Apg 5:25
Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket.
Apg 5:26
Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket.
Apg 5:27
  När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem: