Läs bibeltext

Apg 5:23
"Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid sina dörrar, men när vi öppnade fann vi ingen där inne."
Apg 5:24
När tempelkommendanten och översteprästerna fick höra detta kunde de inte begripa vad som hade hänt med fångarna.
Apg 5:25
Men så kom någon och talade om för dem att männen som de hade satt i fängelse nu stod i templet och undervisade folket.
Apg 5:26
Då gick kommendanten och tjänarna bort och hämtade dem, men utan att bruka våld, eftersom de var rädda för att bli stenade av folket.
Apg 5:27
  När de kom tillbaka med apostlarna förde de in dem till rådet, och översteprästen började förhöra dem:
Apg 5:28
"Vi har uttryckligen förbjudit er att undervisa i det namnet, och ändå har ni fyllt hela Jerusalem med er lära och vill göra oss ansvariga för den där mannens blod."
Apg 5:29
Petrus och apostlarna svarade: "Man måste lyda Gud mer än människor.
Apg 5:30
Våra fäders Gud uppväckte Jesus, som ni hängde upp på en träpåle och mördade.
Apg 5:31
Honom har Gud upphöjt med sin högra hand och gjort till hövding och frälsare för att Israel skall kunna omvända sig och få förlåtelse för sina synder.
Apg 5:32
Om allt detta kan vi vittna, och likaså den heliga anden som Gud har gett åt dem som lyder honom."
Apg 5:33
  Rådsmedlemmarna blev ursinniga och talade om att döda dem.