Läs bibeltext

Apg 6:1
Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga över att de infödda judarna åsidosatte deras änkor vid den dagliga utspisningen.
Apg 6:2
De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade: "Det är inte riktigt att vi skall försumma Guds ord för att ordna med måltider.
Apg 6:3
Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter.
Apg 6:4
Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst."
Apg 6:5
Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos, en man fylld av tro och helig ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaos, en proselyt från Antiochia,
Apg 6:6
och förde dem fram till apostlarna, som bad en bön och lade sina händer på dem.
Apg 6:7
  Guds ord vann spridning, och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraftigt. Även en stor mängd präster började omfatta tron.
Apg 6:8
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.
Apg 6:9
Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos.
Apg 6:10
Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade.
Apg 6:11
Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud.