Läs bibeltext

Apg 6:8
Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket.
Apg 6:9
Då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades De frigivnas (dit hörde folk från Kyrene, Alexandria, Kilikien och Asien) och började disputera med Stefanos.
Apg 6:10
Men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade.
Apg 6:11
Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud.
Apg 6:12
De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda, och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet.
Apg 6:13
Där fick falska vittnen träda fram och säga: "Den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen.
Apg 6:14
Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, skall förstöra denna plats och ändra på de seder och bruk som vi har från Mose."
Apg 6:15
Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels.
Apg 7:1
Översteprästen frågade: "Är detta sant?"
Apg 7:2
Stefanos svarade: "Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visade sig för vår fader Abraham, som då bodde i Mesopotamien och ännu inte hade flyttat till Harran,
Apg 7:3
och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag skall visa dig.