Läs bibeltext

Apg 7:51
  Styvnackade är ni, oomskurna till hjärta och öron. Alltid gör ni motstånd mot den heliga anden, ni som era fäder.
Apg 7:52
Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och nu har ni förrått och mördat honom,
Apg 7:53
ni som fick lagen utfärdad åt er av änglar men inte har hållit den."
Apg 7:54
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos att de skar tänder.
Apg 7:55
Men fylld av helig ande riktade han blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida,
Apg 7:56
och han sade: "Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida."
Apg 7:57
Då ropade de högt och höll för öronen, och alla störtade sig över honom på en gång
Apg 7:58
och släpade ut honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade sina mantlar framför fötterna på en ung man som hette Saul.
Apg 7:59
Så stenade de Stefanos, som åkallade Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande."
Apg 7:60
Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem inte till svars för denna synd." Med de orden dog han.
Apg 8:1
Också Saul tyckte det var riktigt att han dödades.