Läs bibeltext

Apg 8:1
Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien.
Apg 8:2
Några fromma män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom.
Apg 8:3
Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse.
Apg 8:4
De som hade skingrats vandrade omkring och predikade budskapet.
Apg 8:5
Filippos kom till huvudstaden i Samarien och förkunnade Kristus för folket där.
Apg 8:6
Alla lyssnade uppmärksamt på hans ord när de hörde honom tala och såg de tecken han gjorde.
Apg 8:7
Ty från många som var besatta for de orena andarna ut under höga rop, och många lytta och lama botades.
Apg 8:8
Det blev stor glädje i den staden.
Apg 8:9
  Men där fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och som hade fått folket i Samarien att häpna. Han gav sig ut för att vara något stort
Apg 8:10
och fick alla med sig, hög som låg, och de sade: "Han är Guds kraft, den som kallas Den stora kraften."
Apg 8:11
De slöt upp kring honom därför att han länge hade hänfört dem med sina trollkonster.