Läs bibeltext

Apg 9:1
Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen
Apg 9:2
och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.
Apg 9:3
Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen.
Apg 9:4
Han föll till marken och hörde en röst som sade till honom: "Saul, Saul, varför förföljer du mig?"
Apg 9:5
Han frågade: "Vem är du, herre?" - "Jag är Jesus, den som du förföljer.
Apg 9:6
Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra."
Apg 9:7
Hans reskamrater stod förstummade; de hörde rösten men såg ingen.
Apg 9:8
Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus.
Apg 9:9
Under tre dagar var han blind, och han varken åt eller drack.
Apg 9:10
I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sade Herren i en syn: "Ananias!" Han svarade: "Ja, herre."
Apg 9:11
Herren sade: "Gå genast till Raka gatan, och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber,