Läs bibeltext

Apg 9:26
När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge.
Apg 9:27
Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren, som talat till honom, och hur han frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus.
Apg 9:28
Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn.
Apg 9:29
Han predikade också för de grekisktalande judarna och disputerade med dem. De bestämde sig för att röja honom ur vägen,
Apg 9:30
men när bröderna fick reda på detta tog de honom ner till Caesarea och skickade honom därifrån vidare till Tarsos.
Apg 9:31
Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i gudsfruktan, och den växte genom den heliga andens tröst och stöd.
Apg 9:32
  Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till de heliga som bodde i Lydda.
Apg 9:33
Där träffade han en man vid namn Aineas som var förlamad och hade legat till sängs i åtta år.
Apg 9:34
Petrus sade till honom: "Aineas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd." Genast steg han upp,
Apg 9:35
och alla som bodde i Lydda och på Sharonslätten såg honom, och de omvände sig till Herren.
Apg 9:36
  I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita, på grekiska Dorkas. Hennes liv var fyllt av goda gärningar och frikostighet mot de fattiga.