Läs bibeltext

Apg 10:12
och i den fanns alla markens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar.
Apg 10:13
En röst sade till honom: "Petrus, slakta och ät!"
Apg 10:14
Petrus svarade: "Nej, nej, herre! Aldrig har jag ätit något oheligt eller orent."
Apg 10:15
Då hörde han för andra gången en röst: "Vad Gud gjorde till rent skall inte du göra till orent."
Apg 10:16
Detta hände tre gånger, och sedan lyftes duken strax upp till himlen.
Apg 10:17
  Medan Petrus grubblade över meningen med den syn han haft kom männen som Cornelius hade skickat. De frågade sig fram till Simons hus och stannade vid porten
Apg 10:18
och ropade och undrade om den Simon som kallades Petrus bodde där.
Apg 10:19
Petrus funderade ännu över synen, då Anden sade till honom: "Här är tre män som söker dig.
Apg 10:20
Gå genast ner, och tveka inte att följa med dem, det är jag som har sänt dem."
Apg 10:21
Petrus gick ner till männen och sade: "Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit?"
Apg 10:22
De svarade: "Cornelius, en officer som är rättskaffens och gudfruktig och har gott namn om sig i hela den judiska befolkningen, har blivit tillsagd av en helig ängel att skicka efter dig och höra vad du har att säga."