Läs bibeltext

Apg 11:1
Apostlarna och bröderna i Judeen fick höra att också hedningarna hade tagit emot Guds ord.
Apg 11:2
När Petrus kom upp till Jerusalem ställde de omskurna honom till svars
Apg 11:3
för att han hade besökt oomskurna och ätit med dem.
Apg 11:4
Petrus redogjorde då för allt som hade hänt:
Apg 11:5
"Jag var i Joppe, och medan jag bad föll jag i hänryckning och hade en syn. Det kom ner något som liknade en stor linneduk. Hängande i sina fyra hörn sänktes den från himlen och kom ända ner till mig.
Apg 11:6
Jag såg efter vad det kunde vara, och då fick jag se markens tama och vilda fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar.
Apg 11:7
Jag hörde också en röst som sade till mig: 'Petrus, slakta och ät!'
Apg 11:8
Men jag svarade: 'Nej, nej, herre. Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun.'
Apg 11:9
För andra gången talade en röst från himlen: 'Vad Gud gjorde till rent skall inte du göra till orent.'
Apg 11:10
Detta hände tre gånger, och sedan drogs alltsammans upp till himlen igen.
Apg 11:11
Just då stannade tre män utanför huset där vi var. De hade skickats till mig från Caesarea,