Läs bibeltext

Apg 11:19
De som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Cypern och Antiochia, och de förkunnade ordet endast för judar.
Apg 11:20
Men några av dem var från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia predikade de också för icke-judar och lät dem höra budskapet om herren Jesus.
Apg 11:21
Herrens hand var med dem, så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren.
Apg 11:22
Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man skickade Barnabas till Antiochia.
Apg 11:23
När han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren;
Apg 11:24
han var en god man, fylld av helig ande och tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren.
Apg 11:25
Barnabas fortsatte sedan till Tarsos för att söka upp Saul,
Apg 11:26
och när han hade funnit honom tog han honom med sig till Antiochia. Där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år och kunde undervisa en avsevärd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna för första gången fick heta kristna.
Apg 11:27
  Vid denna tid kom några profeter från Jerusalem till Antiochia.
Apg 11:28
En av dem, som hette Agabos, lät genom Andens ingivelse förstå att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen - den inträffade också under kejsar Claudius.
Apg 11:29
Då beslöt lärjungarna att man skulle sända understöd till bröderna i Judeen, var och en efter sina tillgångar.