Läs bibeltext

Apg 12:24
Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa.
Apg 12:25
Sedan Barnabas och Saul hade fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem vände de tillbaka och tog då med sig Johannes som kallades Markus.
Apg 13:1
  I församlingen i Antiochia fanns dessa profeter och lärare: Barnabas, Symeon som kallades Niger, Lucius från Kyrene, Manaen, som var uppfostrad tillsammans med tetrarken Herodes, samt Saul.
Apg 13:2
Medan de en gång höll gudstjänst och fastade sade den heliga anden till dem: "Avdela Barnabas och Saul för den uppgift som jag har kallat dem till."
Apg 13:3
Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade i väg dem.
Apg 13:4
Dessa båda, som alltså sändes ut av den heliga anden, for ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern.
Apg 13:5
I Salamis förkunnade de Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som hjälp.
Apg 13:6
  Sedan tog de sig tvärs över ön till Pafos, där de träffade på en judisk trollkarl vid namn Barjesus, som påstod sig vara profet.
Apg 13:7
Han umgicks hos den romerske ståthållaren Sergius Paulus, som var en klok man. Denne kallade till sig Barnabas och Saul och bad att få höra Guds ord.
Apg 13:8
Men Elymas - namnet kan översättas med "trollkarl" - motarbetade dem och sökte förhindra att ståthållaren kom till tro.
Apg 13:9
Saul, som även kallades Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom