Läs bibeltext

Apg 13:22
Efter att ha avsatt denne upphöjde han David till kung över dem. Honom gav han sitt vittnesbörd: Jag har funnit David, Jishajs son, en man efter mitt sinne, som skall förverkliga alla mina planer.
Apg 13:23
Det är bland hans efterkommande som Gud enligt sitt löfte har kallat fram en räddare åt Israel: Jesus,
Apg 13:24
vars framträdande Johannes förberedde genom att förkunna omvändelse och dop för hela Israels folk.
Apg 13:25
Och när Johannes verk närmade sig sitt slut sade han: 'Jag är inte den som ni tror. Han kommer efter mig, och jag är inte värdig att knyta av honom sandalerna.'
Apg 13:26
  Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts.
Apg 13:27
Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat.
Apg 13:28
Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom.
Apg 13:29
När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav.
Apg 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda,
Apg 13:31
och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.
Apg 13:32
Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick