Läs bibeltext

Apg 13:26
  Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts.
Apg 13:27
Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat.
Apg 13:28
Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom.
Apg 13:29
När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav.
Apg 13:30
Men Gud uppväckte honom från de döda,
Apg 13:31
och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket.
Apg 13:32
Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick
Apg 13:33
har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag.
Apg 13:34
Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David.
Apg 13:35
Ty på ett annat ställe säger han: Du skall inte låta din helige möta förgängelsen.
Apg 13:36
David, som på sin tid tjänat Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen.