Läs bibeltext

Apg 13:37
Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse.
Apg 13:38/39
Ni skall alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er, och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag.
Apg 13:40
Se därför till att det som står hos profeterna inte slår in:
Apg 13:41
    Se, föraktare, häpna och förintas:
    jag utför en gärning i era dagar,
    en gärning som ni inte kommer att tro på
    när den berättas för er."
Apg 13:42
  När de gick ut bad man dem att få höra mer om detta nästa sabbat.
Apg 13:43
Och när man skildes åt efter gudstjänsten gjorde många judar och gudfruktiga proselyter sällskap med Paulus och Barnabas, som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd.
Apg 13:44
Följande sabbat samlades så gott som hela staden för att höra ordet om Herren.
Apg 13:45
När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och bemötte det Paulus sade med smädelser.
Apg 13:46
Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt: "Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.
Apg 13:47
Ty så har Herren befallt oss:
    Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna,
    för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns."
Apg 13:48
  När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro,