Läs bibeltext

Apg 13:46
Men Paulus och Barnabas svarade frimodigt: "Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna.
Apg 13:47
Ty så har Herren befallt oss:
    Jag har gjort dig till ett ljus för hedningarna,
    för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns."
Apg 13:48
  När hedningarna hörde detta blev de glada och prisade ordet om Herren. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro,
Apg 13:49
och ordet om Herren fördes ut i hela den trakten.
Apg 13:50
  Men judarna hetsade upp de gudfruktiga kvinnorna av förnäm familj och de ledande männen i staden. De fick i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från området.
Apg 13:51
De båda skakade dammet av sina fötter mot dem och gick till Ikonion.
Apg 13:52
Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande.
Apg 14:1
Även i Ikonion gick de till judarnas synagoga och predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro.
Apg 14:2
Men de judar som inte ville tro hetsade upp hedningarna mot bröderna och förgiftade deras sinnen.
Apg 14:3
Emellertid stannade Paulus och Barnabas där en längre tid och talade öppet och frimodigt i förlitan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under.
Apg 14:4
Men folket i staden delade sig i två läger: somliga höll med judarna och andra med apostlarna.