Läs bibeltext

Apg 14:5
När dessa förstod att hedningarna och judarna med sina ledare i spetsen hade satt sig i sinnet att misshandla dem och stena dem,
Apg 14:6
flydde de till Lystra och Derbe, två städer i Lykaonien, och trakterna där omkring,
Apg 14:7
och där fortsatte de att förkunna budskapet.
Apg 14:8
  I Lystra fanns en man som inte kunde bruka sina ben; han hade varit lam från födseln och aldrig kunnat gå.
Apg 14:9
Han hörde på när Paulus talade. Denne fäste blicken på honom, och då han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad
Apg 14:10
sade han med hög röst: "Res dig och stå på benen!" Då sprang mannen upp och började gå.
Apg 14:11
När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de högt på lykaoniska: "Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt."
Apg 14:12
De kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes, eftersom det var han som förde ordet.
Apg 14:13
Prästen i zeustemplet utanför staden kom med tjurar och blomsterkransar till portarna och ville offra tillsammans med folket.
Apg 14:14
När apostlarna, Barnabas och Paulus, hörde det rev de sönder sina mantlar och rusade in i folkhopen och ropade:
Apg 14:15
"Vad tar ni er till? Vi är svaga människor precis som ni. Vi kommer med ett gott budskap till er: ni skall omvända er från dessa maktlösa gudar till den levande Guden, som har gjort himmel och jord och hav och allt vad de rymmer.