Läs bibeltext

Apg 15:7
Efter en lång överläggning reste sig Petrus och sade: "Mina bröder, ni vet att Gud i forna dagar valde ut mig bland er, så att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro.
Apg 15:8
Gud, som känner allas hjärtan, har vittnat för dem genom att skänka den heliga anden åt dem likaväl som åt oss.
Apg 15:9
Han har inte gjort någon skillnad mellan oss och dem utan har renat deras hjärtan genom tron.
Apg 15:10
Varför vill ni då utmana Gud och lägga ett sådant ok på lärjungarnas axlar som varken våra fäder eller vi själva har orkat bära?
Apg 15:11
Nej, vi tror att det är genom vår herre Jesu nåd som vi blir frälsta och likaså de."
Apg 15:12
Då teg alla, och man lyssnade på Barnabas och Paulus, som berättade om de många tecken och under Gud hade gjort bland hedningarna genom dem.
Apg 15:13
  När de hade slutat tog Jakob till orda: "Mina bröder, hör på.
Apg 15:14
Simon har berättat om att Gud först såg till att han vann ett folk åt sitt namn bland hedningarna.
Apg 15:15
Till detta passar profeternas ord, där det står:
Apg 15:16
    Därefter skall jag vända tillbaka
    och bygga upp Davids fallna hydda.
    Ur dess spillror skall jag bygga upp den
    och resa den igen,
Apg 15:17
    för att alla de andra människorna skall söka Herren,
    alla folk över vilka mitt namn har utropats.
    Så säger Herren, som har gjort detta