Läs bibeltext

Apg 15:22
Då beslöt apostlarna och de äldste tillsammans med hela församlingen att bland sig utse några som skulle sändas till Antiochia i sällskap med Paulus och Barnabas. Det blev Judas som kallades Barsabbas och Silas, båda i ledande ställning bland bröderna,
Apg 15:23
och de fick med sig detta brev:
  "Hälsningar från apostlarna och de äldste till bröderna av hednisk härkomst i Antiochia och Syrien och Kilikien.
Apg 15:24
Vi har hört att några som kommit härifrån men utan vårt uppdrag har oroat er och vållat förvirring med vad de sagt.
Apg 15:25
Vi har därför enhälligt beslutat att utse några talesmän och skicka dem till er tillsammans med våra kära bröder Barnabas och Paulus,
Apg 15:26
dessa båda som har vågat livet för vår herre Jesu Kristi namn.
Apg 15:27
Vi sänder alltså Judas och Silas, och de skall muntligen framföra samma meddelande.
Apg 15:28
Den heliga anden och vi har beslutat att inte lägga någon börda på er utöver följande oeftergivliga krav:
Apg 15:29
att ni avhåller er från kött som offrats till avgudar, blod, kött från kvävda djur och otukt. Om ni undviker allt sådant handlar ni rätt. Allt gott!"
Apg 15:30
  Så sände man i väg dem, och när de hade kommit fram till Antiochia sammankallade de ett möte och överlämnade brevet.
Apg 15:31
Bröderna läste det och blev glada över detta uppmuntrande besked.
Apg 15:32
Judas och Silas, som också själva var profeter, talade länge till dem och uppmuntrade och styrkte dem.