Läs bibeltext

Apg 16:1
Så kom han till Derbe och till Lystra. Där fanns en lärjunge som hette Timotheos, vars mor var kristen judinna medan fadern var grek.
Apg 16:2
Han hade gott namn om sig bland bröderna i Lystra och Ikonion.
Apg 16:3
Denne Timotheos ville Paulus ha med sig på resan, och med hänsyn till judarna i de trakterna tog han och omskar honom; alla kände ju till att hans far var grek.
Apg 16:4
  De reste från stad till stad och meddelade bröderna de föreskrifter som apostlarna och de äldste i Jerusalem hade utfärdat och som man skulle iaktta.
Apg 16:5
Församlingarna befästes i tron och fick för var dag allt fler medlemmar.
Apg 16:6
  De tog sedan vägen genom Frygien och Galatien eftersom den heliga anden hindrade dem från att förkunna ordet i Asien.
Apg 16:7
När de hade nått Mysien ville de bege sig till Bithynien, men det tillät inte Jesu ande.
Apg 16:8
Då gick de genom Mysien och kom ner till Troas.
Apg 16:9
På natten hade Paulus en syn; en makedonier stod där och bad honom: "Kom över till Makedonien och hjälp oss."
Apg 16:10
När han hade haft denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, ty vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet där.
Apg 16:11
Vi lade alltså ut från Troas och seglade rakt över till Samothrake och nästa dag till Neapolis.