Läs bibeltext

Apg 16:22
Folket tog då parti mot dem, och domarna slet kläderna av dem och befallde att de skulle pryglas.
Apg 16:23
Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar,
Apg 16:24
och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken.
Apg 16:25
  Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud, och de andra fångarna hörde på.
Apg 16:26
Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv, så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla.
Apg 16:27
Fångvaktaren vaknade, och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna drog han sitt svärd för att ta sitt liv, eftersom han trodde att fångarna hade rymt.
Apg 16:28
Men Paulus ropade högt: "Gör dig inget illa! Vi är kvar allihop."
Apg 16:29
Då sade fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas.
Apg 16:30
Sedan förde han ut dem och frågade dem: "Vad skall jag göra för att räddas?"
Apg 16:31
De svarade: "Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du och din familj."
Apg 16:32
Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus.