Läs bibeltext

Apg 17:15
De som förde Paulus från Beroia följde honom ända till Athen och återvände sedan med bud till Silas och Timotheos att de skulle komma till honom så fort som möjligt.
Apg 17:16
Medan Paulus gick och väntade på dem i Athen blev han upprörd i sitt innersta när han såg alla de avgudabilder som fyllde staden.
Apg 17:17
Han talade i synagogan till judarna och de gudfruktiga och på torget var dag till dem som uppehöll sig där.
Apg 17:18
En del filosofer, både epikureer och stoiker, inlät sig då i diskussion med honom. Några sade: "Vad är det för visdomskorn den där har snappat upp? Vart vill han komma?" Och andra: "Han är tydligen en som vill införa främmande gudar." Paulus predikade ju budskapet om Jesus och uppståndelsen.
Apg 17:19
De tog honom med sig till areopagen och sade: "Kan vi få reda på vad det är för en ny lära du förkunnar?
Apg 17:20
Det är besynnerliga saker som du dukar upp för oss. Nu vill vi veta vad det är fråga om."
Apg 17:21
Athenarna liksom de främlingar som bodde i staden ägnade nämligen all sin tid åt att tala om och lyssna på det som var nytt för dagen.
Apg 17:22
Paulus steg fram inför areopagen och sade: "Athenare, jag ser av allt att ni är mycket noga med religiösa ting.
Apg 17:23
När jag har gått omkring och sett på era gudabilder har jag nämligen också upptäckt ett altare med inskriften: Åt en okänd gud. Det som ni alltså dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er.
Apg 17:24
Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av människohand.
Apg 17:25
Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som själv ger alla liv och anda och allt.