Läs bibeltext

Apg 18:9
En natt sade Herren till Paulus i en syn: "Var inte rädd utan fortsätt att predika och låt dig inte tystas,
Apg 18:10
ty jag är med dig. Ingen skall angripa dig och göra dig något ont; här i staden är det många som hör till mitt folk."
Apg 18:11
Paulus stannade kvar där i ett och ett halvt år och undervisade dem om Guds ord.
Apg 18:12
  Det år då Gallio var ståthållare i Achaia förenade sig judarna i ett angrepp på Paulus, drog honom inför domstolen
Apg 18:13
och sade att han förledde människor till att dyrka Gud på ett sätt som stred mot lagen.
Apg 18:14
Men innan Paulus hann ta till orda sade Gallio till judarna: "Om det gällde något brott eller skurkstreck skulle jag naturligtvis lyssna på er, judar.
Apg 18:15
Men grälar ni om ord och namn och er egen lag, då är det er ensak. I sådana tvister vill inte jag vara domare."
Apg 18:16
Därmed körde han bort dem från domstolen.
Apg 18:17
Då kastade sig alla över synagogföreståndaren Sosthenes och misshandlade honom mitt framför domartribunen. Men det tog Gallio ingen notis om.
Apg 18:18
Paulus stannade där ännu en tid men tog sedan farväl av bröderna och avseglade till Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila; i Kenchreai hade han dessförinnan låtit klippa av håret, eftersom han hade avlagt ett löfte.
Apg 18:19
När de kom till Efesos skildes han från sina reskamrater. Själv gick han till synagogan och talade till judarna.