Läs bibeltext

Apg 19:1
Medan Apollos var i Korinth kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar
Apg 19:2
och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade: "Vi har inte ens hört att det finns någon helig ande." -
Apg 19:3
"Vilket dop blev ni då döpta med?" frågade Paulus, och de svarade: "Johannes-dopet."
Apg 19:4
Paulus sade: "Johannes dop var ett omvändelsedop, och han uppmanade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus."
Apg 19:5
Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.
Apg 19:6
Och när Paulus lade sina händer på dem kom den heliga anden över dem, och de talade med tungor och profeterade.
Apg 19:7
Tillsammans var det väl tolv män.
Apg 19:8
  I synagogan talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökte övertyga dem om Guds rike.
Apg 19:9
Men en del var oemottagliga och ville inte tro utan smädade Vägen inför alla de närvarande. Då vände han dem ryggen och höll också sina lärjungar därifrån. I stället talade han dagligen i Tyrannos föreläsningssal.
Apg 19:10
Detta pågick i två års tid, så att alla i Asien, både judar och greker, fick höra ordet om Herren.
Apg 19:11
  Gud gjorde märkliga under genom Paulus;