Läs bibeltext

Apg 20:17
  Från Miletos skickade han emellertid bud till Efesos och kallade till sig församlingens äldste.
Apg 20:18
När de infunnit sig sade han till dem: "Ni vet hur jag har uppträtt bland er hela tiden, från första dagen jag kom hit till Asien.
Apg 20:19
Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet, under tårar och under prövningar som jag har utsatts för genom judarnas anslag.
Apg 20:20
Jag har inte varit rädd för att låta er veta det som gagnar er, utan har undervisat er om det, offentligt och i hemmen,
Apg 20:21
och jag har enträget uppmanat både judar och greker att omvända sig till Gud och tro på vår herre Jesus.
Apg 20:22
Nu känner jag mig tvingad att resa till Jerusalem utan att veta vad som skall möta mig där.
Apg 20:23
Jag vet bara att den heliga anden i stad efter stad försäkrar att bojor och lidanden väntar mig.
Apg 20:24
Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium.
Apg 20:25
  Och nu ser ni mig aldrig mer, det vet jag, alla ni som jag har besökt och förkunnat riket för.
Apg 20:26
Därför vill jag denna dag bedyra att jag är utan skuld om någon går förlorad.
Apg 20:27
Ty jag har inte varit rädd för att delge er allt som hör till Guds plan.