Läs bibeltext

Apg 20:28
Ge akt på er själva och på hela den hjord som den heliga anden satt er att ha uppsikt över, för att ni skall vara herdar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod.
Apg 20:29
Jag vet att när jag lämnat er skall farliga vargar som inte skonar hjorden tränga in bland er.
Apg 20:30
Ur era egna led skall det träda fram män som förkunnar villoläror för att dra lärjungarna över på sin sida.
Apg 20:31
Håll er därför vakna, och kom ihåg att jag i tre års tid dag och natt har väglett var och en av er under tårar.
Apg 20:32
Och nu anförtror jag er åt Gud och åt hans nåderika ord, det som kan göra er till hans byggstenar och ge er arvslott bland alla dem som helgats.
Apg 20:33
Jag har aldrig velat få silver eller guld eller kläder av någon.
Apg 20:34
Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov.
Apg 20:35
I allt har jag visat er att ni, genom att arbeta på ett sådant sätt, skall ta er an de svaga med herren Jesu egna ord i minne: Det är saligare att ge än att få."
Apg 20:36
  Efter sitt tal föll Paulus på knä och bad tillsammans med alla de andra.
Apg 20:37
De grät häftigt, omfamnade honom och kysste honom.
Apg 20:38
Det som smärtade dem mest var hans ord att de aldrig skulle få se honom igen. Slutligen följde de honom till båten.