Läs bibeltext

Apg 22:19
Jag svarade: 'Herre, de vet ju att jag i alla synagogor lät gripa och piska dem som trodde på dig.
Apg 22:20
Och när ditt vittne Stefanos fick offra sitt blod stod jag och såg på, och jag tyckte det som skedde var riktigt, och jag vaktade kläderna åt dem som dödade honom.'
Apg 22:21
Då sade han till mig: 'Gå, jag skall sända dig till hedningarna långt borta.'"
Apg 22:22
Ända hit hade de lyssnat, men när han sade detta började de ropa: "Bort med honom från jordens yta! En sådan bör inte få leva."
Apg 22:23
De skrek, slet i sina kläder och kastade upp sand i luften.
Apg 22:24
Kommendanten lät då föra in Paulus i fästningen och gav order att han skulle förhöras under prygel, så att man fick reda på varför de skränade så mot honom.
Apg 22:25
När man band fast honom för att piska honom sade han till officeren som var med: "Är det tillåtet att prygla en romersk medborgare som inte är dömd för något?"
Apg 22:26
Då gick officeren till kommendanten och anmälde saken och sade: "Vad är det du tänker göra? Den mannen är romersk medborgare."
Apg 22:27
Kommendanten gick till honom och frågade: "Är du verkligen romersk medborgare?" När Paulus svarade ja,
Apg 22:28
sade kommendanten: "Jag betalade en stor summa pengar för att få detta medborgarskap." - "Jag fick det när jag föddes", sade Paulus.
Apg 22:29
De som skulle förhöra honom lät honom då genast vara, och kommendanten själv blev förskräckt när han insåg att det var en romersk medborgare som han hade låtit fängsla.