Läs bibeltext

Apg 23:11
  På natten kom Herren till honom och sade: "Var inte rädd. Så som du har vittnat om mig i Jerusalem måste du också vittna i Rom."
Apg 23:12
Nästa morgon höll judarna ett möte och svor att varken äta eller dricka förrän de hade dödat Paulus.
Apg 23:13
Det var mer än fyrtio män som deltog i denna sammansvärjning,
Apg 23:14
och de gick till översteprästerna och de äldste och sade: "Vi har svurit en ed att inte röra mat eller dryck förrän vi har dödat Paulus.
Apg 23:15
Ni skall därför nu tillsammans med det övriga rådet lämna in en anmälan till kommendanten, så att han skickar ner Paulus till er; säg att ni vill undersöka hans fall närmare. Vi står färdiga att döda honom innan han kommer fram."
Apg 23:16
Paulus systerson hade emellertid varit där och fått reda på detta bakhåll, och han gick till Paulus i fästningen och talade om det.
Apg 23:17
Paulus kallade på en av officerarna och sade: "För den här ynglingen till kommendanten, han har något att berätta."
Apg 23:18
Officeren tog honom till kommendanten och sade: "Fången Paulus kallade på mig och bad mig ta den här unge mannen till dig, för han har något att säga dig."
Apg 23:19
Kommendanten tog ynglingen vid handen och gick avsides med honom och frågade: "Vad är det du vill berätta för mig?"
Apg 23:20
Han svarade: "Judarna har kommit överens om att be dig skicka ner Paulus till rådet i morgon, för att de skall få utreda hans fall närmare.
Apg 23:21
Men gå inte med på det, för mer än fyrtio av dem har planerat ett bakhåll och svurit att varken äta eller dricka förrän de har dödat honom. De står färdiga och väntar bara på att du skall svara ja."