Läs bibeltext

Apg 25:13
Några dagar senare anlände kung Agrippa och Berenike till Caesarea och besökte Festus.
Apg 25:14
De stannade i flera dagar, och Festus lade fram fallet Paulus för kungen. "Här finns en fånge", sade han, "som Felix har lämnat efter sig.
Apg 25:15
När jag var i Jerusalem gjorde judarnas överstepräster och äldste en anmälan mot honom där de krävde att få honom dömd.
Apg 25:16
Jag svarade dem att romarna inte har för sed att utlämna en anklagad innan han har fått möta sina anklagare och haft tillfälle att försvara sig.
Apg 25:17
När de så hade kommit hit spillde jag ingen tid utan satte mig redan nästa dag att hålla dom och lät föra fram mannen.
Apg 25:18
Men när hans anklagare uppträdde beskyllde de honom inte för något sådant brott som jag hade väntat,
Apg 25:19
utan det gällde en del tvistefrågor i deras egen religion och en viss Jesus, som är död men som Paulus säger är i livet.
Apg 25:20
Då jag inte visste hur jag skulle reda ut detta, föreslog jag honom att resa till Jerusalem och låta sig dömas där.
Apg 25:21
När han då yrkade på att hållas i förvar för att få sin sak avgjord av kejsaren, gav jag order att han skall sitta kvar här tills jag skickar honom till kejsaren."
Apg 25:22
  Agrippa sade att han själv skulle vilja höra mannen tala, och Festus svarade att det kunde ske dagen därpå.
Apg 25:23
Följande dag kom alltså Agrippa och Berenike med prakt och ståt och tog plats i audienssalen tillsammans med överstarna och de förnämsta i staden.