Läs bibeltext

Apg 27:23
I natt kom nämligen en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar,
Apg 27:24
och han sade: 'Var inte rädd, Paulus. Du skall stå inför kejsaren, och alla som är med dig ombord har Gud skänkt dig!'
Apg 27:25
Var därför vid gott mod! Jag litar på Gud, det blir som han har sagt mig.
Apg 27:26
Men vi kommer att drivas i land på någon ö."
Apg 27:27
  På fjortonde dygnet av vår färd över Adriahavet började sjömännen vid midnatt förstå att vi närmade oss land.
Apg 27:28
De lodade och fann att djupet var tjugo famnar. Strax efteråt lodade de på nytt och fick det nu till femton famnar.
Apg 27:29
De fruktade att vi skulle drivas mot klippor och lade ut fyra ankare från aktern och önskade bara att det skulle bli dag.
Apg 27:30
Sjömännen gjorde ett försök att överge fartyget och firade ner skeppsbåten under förevändning att de skulle lägga ut ankare från fören.
Apg 27:31
Då sade Paulus till officeren och soldaterna: "Om inte de där stannar kvar ombord är ni förlorade."
Apg 27:32
Då kapade soldaterna linorna och lät skeppsbåten driva i land.
Apg 27:33
  Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. "Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring.