Läs bibeltext

Apg 27:34
Därför råder jag er att äta, det behöver ni för att kunna klara er. Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå."
Apg 27:35
Sedan tog han ett bröd, tackade Gud inför dem alla, bröt det och började äta.
Apg 27:36
Då repade alla mod och intog föda.
Apg 27:37
Allt som allt var vi 276 personer ombord.
Apg 27:38
Efter att ha ätit sig mätta vräkte de spannmålslasten i sjön för att göra fartyget lättare.
Apg 27:39
När det blev dag kände de inte igen landet, men de upptäckte en bukt med sandstrand, där de tänkte att de skulle kunna sätta fartyget på land.
Apg 27:40
De släppte trossarna och lämnade ankarna i sjön. Samtidigt fällde de ner styrårorna, hissade förseglet för vinden och styrde in mot stranden.
Apg 27:41
Men de gick på ett rev och rände upp med skeppet där. Fören körde fast och stod orubbligt kvar, men aktern började brytas sönder av bränningarna.
Apg 27:42
Soldaterna beslöt då att döda fångarna så att ingen skulle kunna simma i land och fly.
Apg 27:43
Men officeren ville rädda Paulus och hindrade dem i deras avsikt. Han befallde att först skulle de simkunniga hoppa i vattnet och ta sig i land och därefter de övriga,
Apg 27:44
en del på plankor och andra med hjälp av folk från fartyget. Så lyckades alla rädda sig i land.